Všichni víme, že do češtiny přibývají zvláštní slova jako gůglit nebo googlit, lajkovat (likovat jsem zatím nikoho neviděla). Někdo to nazývá prznění češtiny, ale je nutno uznat, že pro některá slova je těžké najít adekvátní český překlad (fundraiser například). Ovšem prznění normálních českých slov v psané podobě se objevuje naprosto všude a často zcela nepochopitelně.